Dominique Salden
12-04-2008 14:42

3D Audio and Acoustic Environment Modeling

Masterthesis

Author(s):

William G. Gardner

Discussion:

Geeft een korte inleiding over wat 3D audio is en hoe het werkt. In het 2e deel worden ook enkele technieken aangehaald om extra effecten te bekomen met 3D audio.

pdf