Masterthesis:

Interactive Conferencing: a voice tool to enhance collaboration on large displays

Thema:

HCI-Ispaces

Promotor:

Kris Luyten

Co-promotor:

Karin Coninx

Begeleider:

Frederik Winters

Beschrijving:

In crisissituaties (herinner je de gasexplosie in Gellingen) wordt er een crisiscentrum opgesteld. Hierin staan personen met verschillende rollen (Brandweer, Politie, Gouverneur, ...) samen rond de tafel, en proberen ze de juiste beslissingen te nemen aan de hand van beschikbare informatie, om zo de ramp te beheersen en op te lossen. Zeer belangrijk hierbij zijn 2 elementen: welke data is op welk moment beschikbaar (dit probleem wordt opgelost dankzij een interactieve collaboratieve user interface op de DiamondTouch tafel), en hoe verloopt de communicatie, enerzijds naar het veld en anderzijds onderling binnen het crisiscentrum. Een groot probleem bij dit laatste is het principe van imminente chaos. Chaos binnen het crisiscentrum leidt tot foutieve communicatie, met alle gevolgen van dien.

De thesis bestaat uit 2 delen:

Een uitgebreide literatuurstudie omtrent het onderwerp.
Een implementatie waarbij een tool het mogelijk maakt om voice communicatie te voorzien van spacial orientation en priority allocation.
Het doel van de thesis is het onderzoeken in welke mate het mogelijk is voice algoritmen toe te passen op de gesprekken, er van uit gaande dat iedere persoon binnen het crisiscentrum een microfoontje opgespeld heeft. Hoe tunnellen we alle communicatie, onderdrukken we personen die continu de overhand proberen te nemen, hoe gaan we 3D audio combineren met het gegeven van voice communicatie (er staan audio speakers rond de vergadertafel) en propageren we dit naar visualisatie op de tafel... De student implementeert een innovatieve oplossing, gebaseerd op de bevindingen, om crisisvergaderingen van een voice controlefactor te voorzien waardoor vergaderen ordentelijker en efficienter verloopt.

Blog:

Thesisblog